Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení lhůty pro PTKZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PTK_PD Rozšíření terminálové kapacity Terminálu 2 letiště Praha/ Ruzyně
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Účelem této předběžné tržní konzultace je získat informace potřebné pro optimální nastavení zadávacích podmínek připravované veřejné zakázky s názvem „PD Rozšíření terminálové kapacity Terminálu 2 letiště Praha/ Ruzyně“ a to:
a) ověření připravenosti projekčních kanceláří ke splnění stanovených kvalifikačních požadavků a ověření jejich srozumitelnosti,
b) získání informací pro předběžný odborný odhad doby zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace v rozsahu Fáze 1,
c) ověření dostatečnosti časových lhůt pro jednotlivé fáze výběrového řízení.
d) Nastavení parametrů pro splnění principu sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu novely ZZVZ ze dne 1.1.2021 § 6 ZZVZ.
e) Ověření způsobu zadání certifikačních nástrojů BREEAM, LEED a WELL bez předem stanoveného stupně certifikace
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: K letišti 1019/6
16100 Praha 6 - Ruzyně
Kontakt: Zuzana Pfefferová Stulíková
e-mail: zuzana.pfefferovastulikova@prg.aero
tel: 724972843;220116613
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Předběžná tržní konzultace
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.04.2021 10:00
Datum zahájení: 19.03.2021 17:35
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):