Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava střešních světlíků T2
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je dodávka a montáž v rámci akce s názvem „Opravy střešních světlíků T2“ podle projektové dokumentace, předložené objednatelem jako příloha E Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Kristýna Fialová
e-mail: kristyna.fialova@prg.aero
tel: +420 220 115 400
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.04.2021 11:00
Datum zahájení: 23.03.2021 14:25