Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení termínu pro podání žádostí o účast do 30.04.2021Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PD APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech vypracovat pro Zadavatele jednotlivé stupně projektové dokumentace, dále výkon autorského dozoru, poskytování konzultační činnosti a doplňkové projekční činnosti, to vše pro stavbu „APN D2 + TWY M1 a M2 a propojení s TWY L, na letišti Praha Ruzyně” (dále jen „Stavba“).

Všechny stupně projektové dokumentace pro vybrané stavební objekty/provozní soubory specifikované v přílohách D1 a D2 této ZD, budou vypracovány za použití nástrojů a programového vybavení pro vytvoření digitálního informačního modelu budovy metodou BIM, ze kterého budou dodavatelem vytvořeny kompletně všechny stupně projektové dokumentace stavby.
Pro ostatní stavební objekty/provozní soubory, pro které není požadováno zpracování metodou BIM, budou spolu s projektovou dokumentací každého stupně zhotoveny digitální 3D modely finálních povrchů zpevněných a nezpevněných ploch členěné po jednotlivých plochách v editovatelných formátech dwg (Civil 3D nebo AutoCAD) nebo dgn.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Zuzana Pfefferová Stulíková
e-mail: zuzana.pfefferovastulikova@prg.aero
tel: 724972843;220116613
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 15.03.2021 13:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických předběžných nabídek: Ano (elektronické předběžné nabídky přes E-ZAK)
Příjem elektronických žádostí o účast: Ano (elektronické žádosti přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):