Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky rentgenových zařízení (RTG)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jsou postupné dodávky rentgenových zařízení (dále též jako „RTG“) pro kontrolu zapsaných zavazadel a ostatních zásilek malých rozměrů, včetně jejich zprovoznění a zapojení do síťové správy objednatele viz příloha G – Technická specifikace tohoto dokumentu. Dále součástí dodávky bude:
a) zajištění školení pro obsluhu, administraci a servis RTG zařízení;
b) poskytování servisních služeb a dodávky náhradních dílů.

Vše za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách.
RTG musí podporovat vzdálenou síťovou správu, která je kompatibilní s již objednatelem používanými aplikacemi HMS, nebo TipNet, nebo FlexOne nebo e-Velocity.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Kateřina Sekerová
e-mail: katerina.sekerova@prg.aero
tel: 220 115 992
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.06.2021 23:59
Datum zahájení: 29.04.2021 14:26
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):