Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava RWY 12/30
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem výběrového řízení je Oprava v délce úseku od THR 30 po TWY G: AB vrstvy postranních pásů dle okamžitého stavu, cementobetonových desek RWY 12/30 plně únosné části, výměna prahového tělesa. Oprava RWY 12/30 bude probíhat po etapách.

Příloha E Zadávací dokumentace - Projektová dokumentace bude zpřístupněna na vyžádání.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Milan Šrámek
e-mail: milan.sramek@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.06.2021 12:00
Datum zahájení: 03.06.2021 16:39