Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna mostních závěrů Most PS-03b v ulici Aviatická
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: IPředmětem plnění je zhotovení stavby s názvem „Výměna mostních závěrů Most PS-03b v ulici Aviatická“ podle projektové dokumentace s názvem: Mosty PS-03a a PS-03b, v ulici Aviatická přes ulici K letišti, výměna mostních závěrů“.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Kristýna Fialová
e-mail: kristyna.fialova@prg.aero
tel: 725526770
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.07.2021 10:00
Datum zahájení: 18.06.2021 10:12