Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce TWY G - 3. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je zhotovení stavby podle projektové dokumentace.
Předmětem této stavby je výměna asfaltové obrusné, ložné a podkladní vrstvy v nutném rozsahu. Současně bude opraveno světelné zabezpečovací zařízení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: E-mailem na adresu VR0224002706@cah.cz
Kontakt: Daniela Urbanová, daniela.urbanova@cah.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04. 05. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 06. 04. 2016