Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Úprava způsobu podání nabídkyZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Využití odpadů
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zajištění využití stavebních odpadů, dřeva a textilu v zařízení dodavatele. Předmětem není doprava odpadu do zařízení (bude zajištěna objednatelem). Přesný výčet druhů odpadů je uveden v příloze C této zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím tohoto webu E-ZAK nebo prostřednictvím mailboxu, a to na adresu: VR0227008592@prg.aero
Kontakt: Kateřina Matajzíková
e-mail: katerina.matajzikova@prg.aero
tel: 220 112 190
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.09.2021 09:00
Datum zahájení: 19.08.2021 13:53
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):