Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ANALYTICKÝ A TECHNOLOGICKÝ SERVIS ČKV A ČOV
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech poskytovat služby pro čistírny kontaminovaných vod (ČKV) a čistírny odpadních vod (ČOV) v areálu letiště Praha/Ruzyně a to:

A) Analytický servis
odběr a analýzy vzorků surových odpadních vod (OV), OV z technologických mezistupňů, vyčištěných OV a povrchových vod pro dvě čistírny kontaminovaných srážkových a splaškových vod SEVER a JIH a recipienty

B) Technologický servis
řízení a optimalizace provozu s využitím matematického modelu pro čistírny kontaminovaných srážkových a splaškových vod

C) Poradenství
technologické poradenství mimo rámec řízení a optimalizace provozu
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Kateřina Matajzíková
e-mail: katerina.matajzikova@prg.aero
tel: 220 112 190
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.09.2021 10:00
Datum zahájení: 23.08.2021 16:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):