Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení lhůty pro nabídkyZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Energetický audit
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Provedení energetického auditu vybraných budov a dalších energetických hospodářství v areálu letiště Praha/Ruzyně v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu a souvisejícími platnými právními předpisy.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Daniela Urbanová
e-mail: daniela.urbanova@prg.aero
tel: 220 112 234, 724 888 921
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.10.2021 10:00
Datum zahájení: 01.09.2021 15:38
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):