Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Betonová svodidla 2
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Silniční betonová svodidla pro osazení na komunikace vedoucí na pohybové plochy k zabránění nepovoleného vjezdu mobilní techniky.
Jedná se o typizovaný betonový prvek délky 2000 mm, výšky 800 mm a šířky 600 mm (v případě šířky se jedná o doporučený rozměr), bližší specifikace základního prvku viz příloha vzoru smlouvy.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Zuzana Pfefferová Stulíková
e-mail: zuzana.pfefferovastulikova@prg.aero
tel: 724972843;
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.09.2021 13:00
Datum zahájení: 10.09.2021 14:20