Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna termínu podání předběžné nabídkyZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY NÁPOJOVÝCH A PRODEJNÍCH AUTOMATŮ (a provozování maloobchodního prodeje potravin jejich prostřednictvím) // THE OPERATION OF DRINK AND SNACK MACHINES (and retail sale of food via vending machines)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: KONCESNÍ ŘÍZENÍ:
Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme právo k provozování služby nápojových a prodejních automatů a provozování maloobchodního prodeje potravin jejich prostřednictví (dále jen „Koncese“) v minimálním počtu 10ks NPA a maximálním počtu 250ks NPA část v režimu pro cestující a část v režimu pro zaměstnance, a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o podmínkách provozování nápojových a prodejních automatů na letišti Praha/Ruzyně, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.

//

CONCESSION:
We will grant the Economic Operator selected in the concession procedure the right to operate the service of drink and snack vending machines and retail food sales through them (hereinafter the “Concession”) in a minimum number of 10 DVMs and a maximum number of 250 DVMs, intended partly for passengers and partly for employees, under the terms and conditions specified in Procurement documentation and in the draft Contract on the Conditions of Operating Drink and Snack Vending Machines at Prague/Ruzyně Airport, which forms Annex F to Procurement documentation.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Klára Pokorná
e-mail: klara.pokorna@prg.aero
a pronajmy@prg.aero

Veškerou komunikaci, prosím, vždy adresujte na obě dvě uvedené e-mailové adresy. // Please always send all communication to both email addresses.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: koncesní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky: 20.10.2021 12:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 03.09.2021 15:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):