Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výstavba zpevněných ploch v prostoru HMS a instalace stožárového osvětlení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmět plnění je rozdělen do dvou částí:

Část A: Výstavba odstavné plochy s asfaltovým krytem pro vozidla v prostoru hlavního motorového stání (HMS) a výstavba revizní komunikace s krytem z betonové vegetační dlažby. Dále je předmětem plnění provedení odvodnění nově budované odstavné plochy a přípojky dešťové kanalizace. Provedeny budou dále dvě základové patky ze železobetonu jako příprava pro umístění stožárového osvětlení.

Část B: Instalace 2ks osvětlovacích stožárů pro osvětlení HMS, včetně kabelové přípojky nízkého napětí.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Jan Stefurak
e-mail: jan.stefurak@prg.aero
tel: 720 942 443
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.10.2021 23:59
Datum zahájení: 24.09.2021 10:50
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):