Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy místnosti S1042
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jsou stavební úpravy místnosti S1042, která se bude skládat z provozního dispečinku pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen „PRM“) , odpočinkové místnosti pro asistenty, kanceláře a speciální zóny pro PRM cestující.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Milan Šrámek
e-mail: milan.sramek@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.10.2021 11:00
Datum zahájení: 24.09.2021 16:08
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):