Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Návrh stejnokrojů, zpracování materiálové, technické a střihové dokumentace a dodání zkušebních a referenčních vzorků stejnokrojů pro organizační jednotku Bezpečnostní kontrola
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je:
a) vytvoření návrhu stejnokrojů pro pracovníky OJ Bezpečnostní kontrola, včetně doporučení materiálového složení,
b) zhotovení a dodání zkušebních vzorků na základě jednotlivých objednávek, za účelem jejich vyzkoušení pracovníky objednatele v praxi při výkonu práce a zapracování případných připomínek objednatele ke zpracovanému návrhu či doporučenému materiálovému složení,
c) po zapracování připomínek objednatele a finálním odsouhlasení technických parametrů (včetně materiálového složení) zhotovení materiálové technické a střihové dokumentace k jednotlivým součástem stejnokrojů (dále jen „uniformy“), a dále zhotovení a dodání referenčních vzorků uniforem pro organizační jednotku Bezpečnostní kontrola, a to dle popisu položek v příloze E a G tohoto dokumentu (referenční položky nad rámec díla budou dodávány v počtech a ve velikostech dle potřeb objednatele, na základě jednotlivých objednávek, jak je vymezeno ve vzoru smlouvy v příloze D tohoto dokumentu),
d) výkon souvisejících činností dodavatele vymezených v příloze D tohoto dokumentu.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Ing. Veronika Michálková
e-mail: veronika.michalkova@prg.aero
tel: +420 702 174 251
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01.12.2021 13:00
Datum zahájení: 04.10.2021 14:12
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):