Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava travnatého pásu RWY 06/24
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem akce je realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací, a to
- úpravy travnatého pásu RWY 06/24 včetně podzemních nájezdových klínů kolem pevných objektů,
- zúnosnění poklopů kanalizace.

Předpokládaná cena zakázky je více jak 40 mil Kč. bez DPH.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Zuzana Pfefferová Stulíková
e-mail: zuzana.pfefferovastulikova@prg.aero
tel: 724972843;220116613
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.12.2021 10:00
Datum zahájení: 15.11.2021 17:20