Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Řízení privilegovaných účtů II.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky je pořízení nástroje pro řízení a správu privilegovaných účtů a přístupů, tzv. Privileged Access Management (dále jen „PAM“), který zajistí jednotnou centrální správu privilegovaných účtů, řízení přístupů k aktivům technologické (hardware/software) infrastruktury Interního systému Letiště Praha, a. s. (dále jen „IS LP“) a monitorování operací prováděných privilegovanými osobami (osoba s účty s vyšším oprávněním než user/domain user).
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Štěpánka Janečková
e-mail: stepanka.janeckova@prg.aero
tel: 220 116 268
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 06.01.2022 23:59
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 19.11.2021 12:00