Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Předpokládaná hodnotaZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výběrové řízení 0212008663 na spolupráci formou cobrandu letištního salonku - Terminál 1
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Podrobnosti, včetně podrobné specifikace podmínek spolupráce jsou uvedeny v kompletní dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1-4 tohoto Oznámení.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Tereza Krámková
e-mail: tereza.kramkova@prg.aero
a
Vendula Fleišmanová
vendula.fleismanova@prg.aero

Veškerou komunikaci, prosím, vždy adresujte na obě dvě uvedené e-mailové adresy.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.02.2022 12:00
Datum zahájení: 07.12.2021 11:00