Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování Analýzy rizik nových kontaminantů
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zpracování Analýzy rizik nových kontaminantů, bližší podmínky požadovaného plnění jdou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Ing. Pavlína Neubergová
e-mail: pavlina.neubergova@prg.aero
tel: 0420 724 888 923
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.12.2021 09:00
Datum zahájení: 01.12.2021 10:45