Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna termínu podání předběžné nabídkyZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provozování služby balení zavazadel a dalších doplňkových služeb (3) // Operation of a luggage wrapping service and other additional services (3)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: KONCESNÍ ŘÍZENÍ:
Dodavateli vybranému na základě koncesního řízení poskytneme výhradní právo k poskytování služby balení a vážení zavazadel na Letišti Václava Havla Praha, a případně i právo k provozování doplňkových služeb a k prodeji doplňkového sortimentu (dále jen „Koncese“), a to za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených, která tvoří Přílohu F Zadávací dokumentace.

CONCESSION:
The Economic Operator selected on the basis of the Concession Procedure will be granted the exclusive right to provide a luggage wrapping and weighing service at Václav Havel Airport Prague and possibly the right to provide additional services and sell additional range of goods (hereinafter “Concession”), under the terms and conditions specified in the Procurement Documentation and in the draft Contract for the Lease of Business Premises and the Provision of Certain Related Services which forms Annex F to the Procurement Documentation.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Emmy Brotánková
e-mail: emmy.brotankova@prg.aero;
a pronajmy@prg.aero

Veškerou komunikaci, prosím, vždy adresujte na obě dvě uvedené e-mailové adresy. // Please always send all communication to both email addresses.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: koncesní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky: 03.02.2022 12:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 16.12.2021 14:00