Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků pro letiště Praha
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: VÝZVA K PODÁNÍ FINÁLNÍCH NABÍDEK K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE – PRO ČÁST ZAKÁZKY A) MONTÉRKOVÉ SOUPRAVY
JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je závazek vybraného dodavatele řádně a ve stanovených termínech zajišťovat montérkové soupravy (část A).
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Martina Kašparová
e-mail: martina.kasparova@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.01.2022 12:00
Datum zahájení: 17.12.2021 10:30