Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna lhůty pro nabídky



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Podrobná studie proveditelnosti stavby „Úpravy systému pojezdových drah a související provozně - bezpečnostní infrastruktury, letiště Praha/Ruzyně“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Vyhotovení podrobné studie proveditelnosti a zpracování podkladu pro návrh změn územně plánovacích dokumentací pro realizaci nové provozně bezpečnostní infrastruktury a pojezdových drah (TWYs) v areálech Sever a Jih letiště Praha/Ruzyně.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Daniela Urbanová
e-mail: daniela.urbanova@prg.aero
tel: 724 888 921
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.02.2022 10:00
Datum zahájení: 11.01.2022 10:38