Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Krajinářský architekt – Generel zeleně
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zpracování studie - dlouhodobého, uceleného a koncepčního dokumentu, navrhujícího řešení areálové zeleně a vytvoření zeleného pásu kolem letiště Praha/Ruzyně s uplatněním náhradní výsadby a dále poskytování konzultační činnosti v návaznosti na zpracovaný dokument.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.prg.aero)
Kontakt: Milan Šrámek
e-mail: milan.sramek@prg.aero
tel: 725436076
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.03.2022 11:00
Datum zahájení: 26.01.2022 15:22