Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Hygienizace kalů – ČOV + ČKV SEVER
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Uchazeče řádně a včas dokončit a předat Zadavateli dílo s názvem „Hygienizace kalů – ČOV + ČKV SEVER“, a to dle projektové dokumentace
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: 0224003757@cah.cz
Kontakt: Kristýna Fialová
K Letišti 6/1019
16008 Praha 6
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.10.2017 13:00
Datum zahájení: 27.09.2017 16:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):