Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Posunutí termínuZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Studie proveditelnosti - Přestavba prstu A a B + Centrální bezpečnostní kontrola, letiště Praha/Ruzyně
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění Zakázky je závazek řádně vypracovat pro Zadavatele studii proveditelnosti projektu „Přestavba prstu A a B + Centrální bezpečnostní kontrola, letiště Praha/Ruzyně.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: VR0224003783@cah.cz
Kontakt: jan.stefurak@cah.cz
K Letišti 6/1019
16008 Praha 6
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.10.2017 09:00
Datum zahájení: 29.09.2017 12:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):