Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Ubytování cestujících v případě provozních nepravidelností
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Ubytování cestujících v případě provozních nepravidelností na dobu 2let.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: VR0424001833@cah.cz
Lhůta pro podání nabídek do této schránky byla prodloužena oproti ZD do 26.2.2018 do 10:00hod.
Kontakt: Ing. Martina Kašparová
tel: +420 724 843 142
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.02.2018 10:00
Datum zahájení: 24.01.2018 10:30
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):