Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava vozovky TWY AA a příjezdové komunikace
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky jsou oprava vozovky TWY AA a příjezdové komunikace .
Oprava vozovky TWY AA spočívá ve výměně asfaltobetonové obrusné vrstvy v postranních pásech podél celé TWY AA, včetně výměny neúnosných poklopů a rámů revizních kanalizačních šachet.
Příjezdová komunikace na TWY AA od vrátnice č.13 bude opravena výměnou asfaltobetonových vrstev a úpravou mělkého odvodňovacího žlabu.

Nutný termín realizace : 23.4.-23.5.2018

Uchazeči o zakázku si vyžádají další informace u kontaktní osoby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: V souladu s pokyny v zadávací dokumentaci.
Kontakt: zuzana.pfefferovastulikova@cah.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.03.2018 15:00
Datum zahájení: 23.02.2018 10:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):