Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky flokulačních činidel pro čistírny odpadních a kontaminovaných vod
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávky flokulačních činidel pro čistírny odpadních a kontaminovaných vod pro Letiště Praha, a. s. na dobu 4 let.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: VR0224003915@cah.cz
Kontakt: Ing. Veronika Nemečková
220 113 914
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.03.2018 10:00
Datum zahájení: 06.03.2018 10:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):