Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pasové filtry T1 – doplnění VZT
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je zhotovení stavby s názvem „Pasové filtry T1 – doplnění VZT“ podle projektové dokumentace. Jedná se o umístění nového VZT zařízení na střechu Terminálu 1 a rozmístění distribučních elementů v podhledu před pasovými filtry.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: e-mailem na vr0224003989@cah.cz
Kontakt: Kateřina Matajzíková, katerina.matajzikova@cah.cz
Daniela Urbanová, daniela.urbanova@cah.cz, tel. 220 112 234
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.04.2018 10:00
Datum zahájení: 03.04.2018 16:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):