Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky baget a sendvičů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávky baget a sendvičů po dobu 2 let.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: vr0224004044@cah.cz
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 10.4.2018 do 10:00hod oproti Zadávací dokumentaci.
Termín pro dodání VZORKŮ: 9-10.4.2018 vždy od 7:00 do 14:00. Vzorky musí být doručeny nejpozději do data podání nabídky, tj. 10. 4. 2018 do 10:00 hod.
Kontakt: Ing. Martina Kašparová
tel: +420 724 843 142
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.04.2018 10:00
Datum zahájení: 15.03.2018 09:30