Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna termínu pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava travostanice TS 39
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je zhotovení stavby spočívající v provedení opravy vysokonapěťové části trafostanice TS 39 včetně souvisejících stavebních úprav a vybraných kabelových rozvodů na letišti Praha/Ruzyně dle projektové dokumentace
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: VR0224002865@cah.cz
Kontakt: Katerina.matajzikova@cah.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25. 07. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 07. 07. 2016
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):