Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajistit služby spočívající v celoročním provádění zimní a letní údržby na určených zpevněných i nezpevněných venkovních plochách letiště Praha/Ruzyně.
Celoroční údržba ploch zahrnuje:
a) zimní údržbu komunikací a ploch
b) pravidelné agrotechnické činnosti
c) úklidové a pomocné práce vně a uvnitř areálu
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Letiště Praha, a. s.
pracoviště podatelny APC
Jana Kašpara 1069/1
160 08 Praha 6
Česká republika
Kontakt: Jan Stefurak
jan.stefurak@cah.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 07.06.2018 09:00
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 06.04.2018 10:00