Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna osvětlení v Parkingu C
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je zhotovení stavby „Výměna osvětlení v Parkingu C“. Jedná se o výměnu stávající osvětlovací soustavy za energeticky úspornou osvětlovací soustavu s LED svítidly vyrobenými v souladu s technickými parametry uvedenými v návrhu technického řešení nového osvětlení Parkingu C.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: VR0224002614@cah.cz
Kontakt: Miloslav Nový, tel: + 420 220 111 895;

miloslav.novy@cah.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10. 08. 2016 12:00
Počátek běhu lhůt: 26. 04. 2016
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):