Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Ověřování měřidel - vodoměrů, kalorimetrů a jejich součástí
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je ověřování měřidel – vodoměrů, kalorimetrů a jejich součástí ve lhůtách daných platnou legislativou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: VR0224004171@cah.cz
Kontakt: Miloslav Nový
tel: 220 111 895
miloslav.novy@cah.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.07.2018 14:00
Datum zahájení: 22.05.2018 09:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):