Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PODPORU GRAFICKÉ NADSTAVBY PZTS MRGUARD III“
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je zajištění funkčnosti a zajištění servisní podpory grafické nadstavby Mr Guard III poplachového zabezpečovacího systému (PZTS) po dobu 48 měsíců.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: martin.sotornik@cah.cz
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.07.2018 13:00
Datum zahájení: 03.07.2018 10:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):