Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Postupné dodávky ložisek, klínových řemenů a spojovacího materiálu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Postupné dodávky ložisek, klínových řemenů a spojovacího materiálu pro potřeby společnosti Letiště Praha, a. s.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: VR0224004228@cah.cz
(lhůta pro podání nabídek byla prodloužena, oproti původní lhůtě v zadávací dokumentaci, do 27.7.2018 do 14:00hod)
Kontakt: Petra Toušková; petra.touskova@cah.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.07.2018 14:00
Datum zahájení: 25.06.2018 10:45