Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava kanalizačních přípojek BD2 a P/C
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je zhotovení stavby s názvem „Oprava kanalizačních přípojek BD2 a P/C“ blíže specifikované v projektové dokumentaci s názvem OPRAVY VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH SÍTÍ, zhotovené společností FARA spol. s r.o., v 04/2018, předložené Zadavatelem jako příloha C této Zadávací dokumentace (dále jen „Projektová dokumentace“). Součástí předmětu plnění je též vypacování závěrečné zprávy a dokumentace skutečného povedení (dále jen „Dílo“).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: vr0224004298@cah.cz
Kontakt: Jana Kašpara 1069/1
16008 Praha 6
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.08.2018 13:00
Datum zahájení: 20.07.2018 15:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):