Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava vodovodních a akanalizačních sítí - vodovod pro objekt LZS (letecká záchranná služba)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Uchazeče řádně a včas dokončit a předat dílo s názvem „Opravy vodovodních a kanalizačních sítí – vodovod pro objekt LZS (letecká záchranná služba
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: vr0224002968@cah.cz,
Jana Kašpara 1069/1
16008 Praha 6
Kontakt: Kristýna Fialová, kristyna.fialova@cah.cz,
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.08.2016 11:00
Počátek běhu lhůt: 20.07.2016 00:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):