Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: DODÁNÍ RFID TECHNOLOGIE pro CSAT / RFID TECHNOLOGY for CSAT
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Záměrem CSAT je zakoupit, implementovat, nastavit a provozovat v běžném provozu RFID řešení pro sledování pohybů nářadí, náhradních dílů, pohybu osob a provádění transakcí, týkající se pohybu náhradních dílů a nářadí v Prostorách Zadavatele, navazující na současný MRO (ERP) systém Zadavatele.

//

The intention of CSAT is to purchase, implement, set up and operate in routine operation RFID solution for tracking tool movements, spare parts, person movement and transaction related to the movement of spare parts and tools in the Contracting Entities, following the current Advertiser's MRO (ERP) system.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Czech Airlines Technics, a.s.
Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Prague 6, Czech Republic
Kontakt: mandik.jan@csatechnics.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.10.2018 12:00
Datum zahájení: 09.08.2018 10:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):