Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Letecké skenování LKPR
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Uchazeče řádně a ve stanovených termínech provést letecké skenování prostoru letiště Praha/Ruzyně a přilehlého okolí a následně vyhotovit a předat Zadavateli zpracovaná data v požadované formě blíže specifikované v příloze č. 4 Vzoru smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: VR0224004423@cah.cz
Kontakt: Jan Stefurak
jan.stefurak@cah.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.08.2018 09:00
Datum zahájení: 02.08.2018 13:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):