Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Centrální odmrazovací stání v sektoru D3
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Uchazeče řádně a ve stanovených termínech vypracovat pro Zadavatele dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu „Centrální odmrazovací stání v sektoru D3“, blíže specifikovanou v příloze C této Zadávací dokumentace
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: vr0224004338@cah.cz
Kontakt: K Letišti 6/1019
16008 Praha 6
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.08.2018 10:00
Datum zahájení: 17.07.2018 11:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):