Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Podání finálních nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Jedná se o vybudování dalšího odbavovacího ostrovu o 24 odbavovacích přepážkách v Terminálu 2, vybudování druhého sorteru (= třídiče) v třídírně zavazadel Terminálu 2, dodání a instalaci 8 ks RTG (EDS) přístrojů ECAC standardu 3, integraci tratě z třídírny zavazadel Terminálu 2 do systému třídírny zavazadel Terminálu 1, generální opravu sorteru v třídírně zavazadel Terminálu 2 a výměnu systému SCADA.
Součástí předmětu plnění je rovněž odvoz a likvidace 8 ks RTG přístrojů a náhradních dílů na tyto RTG přístroje.
Součástí Plnění je také provádění servisu během záruční doby i po záruční době.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: a) do 17.10.2018 (včetně) v listinné podobě na adresu Letiště Praha, a. s., pracoviště podatelny APC, Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6.
b) od 18.10.2018 (včetně) elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
Kontakt: Daniela Urbanová, daniela.urbanova@cah.cz, tel. +420 220112234
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 06.11.2017 13:00
Datum pro předběžné nabídky: 12.02.2018 10:00
Datum předložení nabídky: 22.10.2018 10:30
Datum zahájení: 18.09.2017 19:00