Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provozování centrálního skladu odpadů I a II, letiště Praha/Ruzyně
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Jedná se o zajištění provozu Centrálního skladu odpadů I a II na letišti Praha/Ruzyně v následujícím rozsahu:
a) oddělené shromažďování vytříděných odpadů - papíru, kartonu, skla, plastu, kompozitních obalů, kovu, kuchyňského odpadu a zbytkového komunálního odpadu včetně dotřídění,
b) vedení evidence druhů a množství odpadů od jednotlivých producentů odpadů pomocí softwarového vážního systému,
c) obsluha skladu odpadů Restaurace Praha na letišti Praha/Ruzyně,
d) výměnný způsob obsluhy nádob na kuchyňský odpad,
e) zajištění odvozu odpadu a jeho následné využití nebo odstranění.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt: Kateřina Matajzíková, katerina.matajzikova@cah.cz, 220 112 190
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.10.2018 10:00
Datum zahájení: 27.09.2018 14:00