Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Konektivita pro kamery CCTV
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je realizace díla - zhotovení Konektivity pro kamery CCTV, včetně vypracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti pro zajištění veřejnoprávního povolení projektové dokumentace pro provedení konektivity mezi stávajícími datovými sítěmi objednatele a jednotlivými pozicemi kamer CCTV.
Kamery CCTV nejsou předmětem díla.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt: Kateřina Matajzíková, email: katerina.matajzikova@prg.aero, tel: 220 112 190
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.11.2018 14:00
Datum zahájení: 19.10.2018 16:06
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):