Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Páteřní stoka SEVER - DSP + DPS
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby a 3D modelu na základě specifikace zadání uvedené v příloze E této Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt: Ing. Jan Stefurak
jan.stefurak@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.11.2018 15:00
Datum zahájení: 01.11.2018 12:56