Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZAJIŠTĚNÍ ODBAVENÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zajištění odbavení osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace na Letišti Václava Havla Praha v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č.1107/2006 ze dne 5.července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě a normou kvality vydanou Zadavatelem.

Kvalifikační dokumentace byla uveřejněna na původním profilu zadavatele www.softender.cz/cah/
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Letiště Praha, a.s.
Jana Kašpara 1069/1
16008 Praha 6
Kontakt: zuzana.pfefferova@cah.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním (výzva)
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ano
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Sektorový zadavatel je oprávněno použít jednací řízení s uveřejněním kdykoliv.
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 12. 09. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 25. 04. 2016