Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Služby systémového řešení bezpečné likvidace dokumentů a technických nosičů dat
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem služeb je závazek Dodavatele zapůjčit k použití kovové uzavřené univerzální bezpečnostních nádob RW240 po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy a dále závazek zabezpečovat pro Objednatele převzetí a likvidaci nosičů dat určených Objednatelem k likvidaci na dobu 4 let, dále viz Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04.02.2019 10:00
Datum zahájení: 14.01.2019 13:46
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):