Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava RWY 12/30 a oprava TWY L a TWY S
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky jsou:
Oprava RWY 12/30 - realizace zahrnuje výměnu CB desek v prostoru THR 30 a opravu asfaltobetonových vrstev vozovky předpolí THR 30 a v napojení na TWY L po úroveň MVM včetně rozšíření únosné části postranního pásu ve vnitřním oblouku napojení.
Oprava TWY L - předmětem je oprava vozovky TWY L v úseku mezi TWY R – THR 30. Součástí záměru je oprava postranních návěstidel SZZ, vybudování stavební připravenosti pro osová návěstidla SZZ.
Oprava TWY S - předmětem je oprava vozovky TWY S v celém úseku mezi TWY L a manipulační plochou před hangárem E.
Odstranění obslužných komunikací v sousedství TWY S a provedení finálních terénních úprav.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt: Ing. Jan Stefurak
jan.stefurak@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.02.2019 12:00
Datum zahájení: 18.01.2019 12:25