Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava komínů výtopny
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Uchazeče k vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na opravu 4ks železobetonových volně stojících vysokých komínů na podkladě výsledku znaleckého posudku č. 618/2017 (viz příloha č. 4 Smlouvy) stávajícího stavu komínů zpracovaného soudním znalcem Ing. Františekem Jiříkem z 06/2018.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01.04.2019 12:00
Datum zahájení: 29.01.2019 17:37
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):