Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonfigurace stání v sektoru A2 + výměna nástupních mostů na stání 5, 7, 13 a 15
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je zhotovení projektové dokumentace a to ve stupních Dokumentace pro uzemní rozhodnutí pro Stavbu (DUR), Dokumentace pro stavební povolení (DSP), Dokumentace pro provádění Stavby (DPS), Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí/souhlasu a všech souvisejících rozhodnutí/povolení atd. (IČ UR), Inženýrská činnost pro získání Stavebního povolení nebo jiného dokumentu opravňujícího k provedení stavby a všech souvisejících rozhodnutí/povolení atd. (IČ SP). Součástí předmětu Zakázky je také výkon autorského dozoru (AD) a konzultační činnosti (KČ).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt: Milan Šrámek
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.06.2019 12:00
Datum zahájení: 11.04.2019 10:11